AÇIK RIZA BEYANI


İşbu açık rıza metni (“Açık Rıza Metni”), Veri Sorumlusu sıfatıyla, iletişim bilgileri bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer alan Pharcys tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) ilişkin veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin açık rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerimin; Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket prosedürlerive organizasyonel sebepler gereğince son aktiviteden itibaren Kanuna uygun şekilde 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilmesini;

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında Aydınlatma Metninde ayrıntılı şekilde açıklanan meşru şirket amaçlarını, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplanacağını, işleneceğini ve paylaşılacağını,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin amaçlar dahilindeiştiraklere, iş ortaklarına, çalışanlara, bankalara, kanunen yetkili kamu kurumları ile diğer kişilere paylaşılabileceğini,

 

Veri sahibi olarak haklarım konusunda işbu metinde yer alan hususlarla alakalı olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, belirtilen meşru amaçlarla işlenmesini ve belirtilmiş olan kişilere aktarılmasını, bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, baskı, tehdit, hata ve hile gibi durumlar söz konusu olmadan bilincim açık bir şekilde okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

 

Şirketinize ilişkin her türlü tanıtımın tarafıma 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "Ticari Elektronik İleti" olarak kabul edilen kısa mesaj ve elektronik posta vasıtası ile gönderilmesini kabul ediyorum.

 

Sağ Sabit

Standart Sabit Mesaj Alanı

Sağ Sabit 2

Standart Sabit Mesaj Alanı